Mä-Thai Restaurant

Bredängs Camping


Mä-Thai Restaurant


Stora-Sällskapetsväg 60

127 31

Skärholmen


Tel.08-646 44 04Öppettider/Opentime

Ma

Mon-Fri   16.00-21.00

Sat - Sun 13.00-21.00


June - August

Mon-Thu  16.00-22.00

Fri - Sat   13.00-22.00

Sun          13.00-22.00


1 - 27 September

Mon-Thu   16.00-22.00

Fri - Sun   13.00-22.00